Genel

Uzaktan Müzik Eğitimi Olur mu?

Uzaktan Müzik Eğitimi Olur mu?

‘’Elbette müzik sosyal bir etkinliktir aynı zamanda. Bir araya gelinen, birlikte üretilen yönü yadsınamaz. Eğitim sürecinde öğrenciyle temas kurulması gerekliliği ise fazlasıyla içselleştirdiğimiz bir gerçek. Yine de tüm alanlarda geleceğin eğitim sistemi olarak görülen uzaktan eğitimin , müzik alanında da gelişerek, her bir bireye ulaşması noktasında elimizden geleni yapmalıyız. 7 aylık pandemi sürecinde, doremusic Akademi online müzik eğitimlerimizin , öğrencilerimize motivasyon ve mutluluk verdiğini gördük. Birçok öğrencimizde normal eğitim süreçlerine göre daha hızlı bir ilerleme gözlemledik. Dolayısıyla “Uzaktan müzik eğitimi olur mu?“  sorusuna, süreçteki deneyimlerimizin ışığında ve nitelikli müzik eğitimi almak isteyen herkese ulaşma isteğimizin de heyecanıyla, “Olur“ diyoruz!’’

15 Mart 2020, biraz tedirgin geçirdiğimiz haftanın son günüydü. Toplum olarak, yakın tarihte böylesini deneyimlemediğimiz günler içinde, Milli Eğitim Bakanlığının kararı ile eğitimlerimize ara verdik. Çalışma arkadaşlarımız, eğitmenlerimiz, önümüzdeki ayların nasıl geçeceğine dair fikir alış verişi yapıyor, uzaktan müzik eğitimi için çoğumuz, sorgular içeriyorduk. Acaba nasıl olurdu, uzaktan bağlantıyla bir enstrüman öğretilebilir, öğrenilebilir miydi?

Uzaktan eğitimin ilk örnekleri sanıldığından daha eskiye dayanır. 1700’lü yılların ilk çeyreğinde, yazışarak eğitimin sağlandığı ve özellikle posta hizmetlerinde yaşanan gelişmelerin önemli etkilerinin olduğu dönemle başlar. 1900’lü yılların ilk çeyreğinde radyo ve televizyonun yaygınlaşması sayesinde kitlesel eğitimin öne çıktığı gözlemlenebilir. 1960 ve 1970’li yıllarda açık üniversitelerin kurulmasıyla uzaktan eğitim daha da yaygınlaşır. Yakın dönem gelişmeler 1980’li yılların telekonferans teknolojileriyle yaşanmıştır.  1900’lerin ikinci yarısı, özellikle bilgisayar, internet ve diğer iletişim araçlarının yaygın olarak kullanıldığı süreçtir. Yani uzun yıllardır, bilginin, sınıf ortamından uzakta, bilgiye ihtiyaç duyan ve öğrenme isteği taşıyan herkese ulaştırılması hedeflenmiştir.

Teknolojinin bu hızlı ve etkileyici gelişimi, artık dünyanın bir ucundan diğerine, anlık bağlantılar gerçekleştirebilmemizi, canlı toplantılar, hatta konserler düzenleyebilmemizi sağlıyor. Şüphesiz bizler, eğitimciler olarak, öğrencilerimize en iyi öğrenme sürecini sunabilmekle ve onların gereksinimlerine cevap veren imkanları sağlamakla yükümlüyüz. Ve aynı sorumluluktan hareket ederek, bu yöntemleri objektif olarak değerlendirmemiz, sorgulamamız da gereklidir.

Yüz yüze ve online eğitimi sürekli kıyaslar olduğumuz pandemi sürecinde, uzaktan eğitimin acilen uygulamaya konan bir telafi niteliğinde olduğu düşüncesi, artı hazırlıksız olunan altyapı kaynaklı aksaklıklar nedeniyle yetersiz kaldığı inancıyla, bu iki yöntemi birbirine karşı konumlandırma eğilimindeyiz. Bu sorgulamayı, yorumların ötesine taşımak amacıyla uzaktan eğitim üzerine yazılmış bazı kaynakları araştırdık.

Müzik eğitimi üzerine yazılmış bazı makale ve tezler bu iki yöntemin kendi içlerinde faydaları ve bazı ihtiyaçlarından bahseder. Uzaktan eğitimde öğrencinin öz disiplini, öğrenmeye olan isteği, ve odaklanma becerisi önemlidir. Elbette donanımsal olarak yeterli materyallere sahip olması da gereklidir. Bununla birlikte yüz yüze sınıf eğitimi, her bireye, alanında uzman, tecrübeli ve deneyimli eğitimcilerle çalışma olanağı sunamayışıyla, eğitim eşitliğini tartışılır hale getirir. Nitelikli bilginin ona ulaşabilenlerin vakıf olduğu bir alanda sıkışmasına ve ulaştırılamamasına neden olur.

Örneğin müzik eğitiminin uzaktan eğitim yöntemiyle verilmesi üzerine KARAHAN, A.S. (2016) Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 2. sınıfta öğrenim gören 20 piyano öğrencisi  ile  deney ve kontrol grupları oluşturduğu bir çalışma yapmıştır. Eş zamanlı olarak ilerleyen uzaktan  piyano eğitimi yapılan deney grubu öğrencileriyle,  geleneksel piyano eğitimi yapılan kontrol grubu öğrencileri arasında piyano çalma performansı açısından anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür. Her iki grubun öğrencilerinde piyano çalma  performanslarının  gelişim  düzeyleri  arasında da bir fark görülmemiştir.

Bugün internette birçok platformdan, ünlü gitaristlerin, davulcuların, kısacası virtüöz müzisyenlerin masterclass’larına katılabilmek mümkündür. Uluslararası sertifika programlarının bazıları, bu süreçte seyahat engelleri nedeniyle sınavlarını online olarak gerçekleştirmiştir. Bu imkanlar sayesinde kırsal bölgelerde yaşayan, veya daha az imkana sahip bir çok yetenekli müzisyen adayının, nitelikli ve kaliteli müzik eğitimine ulaşması, ve sertifikalandırması artık imkansız değildir.  Ne yazık ki internet ortamında, niteliğinin, eğitimi veren kişinin yeterliliğinin, verilen eğitimin doğruluğunun denetlenmediği ‘’eğitim’’ içeriklerine maruz kaldığımız da bir gerçek. Doğru bilgiyi ayırt edebilmek için bile ona erişimimiz olması gerekir.

Burada önemli olan, 21. Yüzyılda, bilgiye ulaşmak isteyen herkesin önündeki, mekânsal, zamansal, veya fiziksel engelleri ortadan kaldırabilmektir. Bu açıdan bakıldığında bu iki yöntemin birbirinin karşısında duran, zıt veya birbirinin yerine geçip geçemeyeceği sorgulanan yaklaşımdan kurtarılmaya ihtiyacı vardır. Aslında her ikisi de aynı amaca hizmet eden ve yan yana duran bilgi aktarım yöntemleridir.

Elbette müzik sosyal bir etkinliktir aynı zamanda. Bir araya gelinen, birlikte üretilen yönü yadsınamaz. Eğitim sürecinde öğrenciyle temas kurulması gerekliliği ise fazlasıyla içselleştirdiğimiz bir gerçek. Yine de tüm alanlarda geleceğin eğitim sistemi olarak görülen uzaktan eğitimin, müzik alanında da gelişerek, her bir bireye ulaşması noktasında elimizden geleni yapmalıyız. 7 aylık pandemi sürecinde doremusic Akademi online müzik eğitimlerimizin, öğrencilerimize motivasyon ve mutluluk verdiğini gördük. Birçok öğrencimizde normal eğitim süreçlerine göre daha hızlı bir ilerleme gözlemledik. Dolayısıyla “Uzaktan müzik eğitimi olur mu?“ sorusuna süreçteki deneyimlerimizin ışığında ve nitelikli müzik eğitimi almak isteyen herkese ulaşma isteğimizin de heyecanıyla, “Olur“ diyoruz!

Kaynaklar:

KARAHAN,  A.  S.  (2016). Eş  Zamanlı  Uzaktan  Piyano  Öğretiminin  Geleneksel  Piyano Öğretimiyle  Karşılaştırılarak  Değerlendirilmesi.International Periodical for  the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Turkish Studies, Vol. 11/21, s.211-228. ( http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11244 )

Vikipedi Uzaktan Eğitim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir