Genel

Müziğin Elementleri

Müziğin duyularımıza böylesi hitap etmesini sağlayan, onu bağımsız sesler olmaktan çıkararak bir ifade biçimine dönüştüren elementlerini sizler için sıraladık;

  • Tonalite : Seslerin belirli bir fonksiyonel düzen içerisinde organize edilerek, eserin müzikal karakterini oluşturdukları tonlar sistemidir.
  • Tını : Bir sesin, doğduğu enstrümanın yapısal özelliklerine bağlı olarak çeşitlendiği, o ses kaynağına özgü, kalitesi ve rengidir.
  • Doku : Müziği oluşturan bileşenlerin; yani melodik, ritmik ve armonik malzemelerin bir kompozisyonda nasıl birleştirildiğine bağlı olarak ortaya çıkardığı katmanlardır.
  • Ritim : Müzikteki tüm unsurların ‘zaman’ ile olan ilişkisidir.
  • Melodi : Ritmik ve armonik özellikler taşıyan, belirli bir kurguyla yatay olarak dizilen seslerin oluşturduğu müzik cümlesidir.
  • Armoni : Dikey olarak bir araya gelen seslerin, akorların, kurulumu, ilişkileri, yürüyüşleri, ve bağlantı ilkeleriyle bir bütün olarak oluşturdukları ‘uyum’ dur.
  • Form : Dilbilgisi kurallarına benzer şekilde, müziği bestelerken bütünsel olarak uyulan çeşitli yapısal kurallardır.
  • Dinamik : Bir eserin ruh halini aktarmaya yarayan, sesleri; yükseklik, yoğunluk dereceleri kullanılarak bir ifade biçimine dönüştüren sembollerdir.

Kaynak

Önerilen gönderiler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir